Waidmann står endast för etisk och hållbar jakt på sina resor

Hållbarhet
Hållbar jakt är det enda vi arbetar med av den enkla anledningen att vi vill kunna fortsätta skapa minnen och upplevelser för jägare i många år framöver.

Jaktetik
Vi har tagit vår utgångspunkt i Svensk Jägarförbundet skrivelse kring Jägarmässigt uppträdande när vi resonerar och utvärderar det etiska perspektivet i våra jakter.

Samtidigt är vi ödmjuka inför det faktum att vi måste också ta seden dit vi kommer. Runt om i världen kommer du som jägare stöta på flera olika vackra och respektfulla riter som är en del av din upplevelse som jägare i ett nytt land.

Jägarmässigt uppträdande

Jägarmässigt uppträdande i förhållande till viltet, jaktkamrater och allmänheten är också ett sätt att beskriva god jaktetik. Att du ska ha ett jägarmässigt uppträdande under jakten innebär att du ska bära med dig ett antal oskrivna regler:

Ge djuret en chans. Den goda jakten innebär att det alltid finns en chans för djuret att undkomma dig.

Du kommer snart upptäcka att din reflektion över djurets “listighet” är en stor del av behållningen i jakten.

Allt vilt har lika värde. 
Behandla viltet med samma respekt från minsta kricka till den största älgtjur, till exempel vad gäller jaktsätt, jaktskott (det första skottet ska vara dödande), eventuellt eftersök, tillvaratagande och transport. När du talar om djuren, använd ett språk som visar att du betraktar alla arter med samma aktning.

Chansa aldrig med ett skott. 
Skjut inte om du inte är helt övertygad om att det är rätt djur och/eller att skottet är direkt dödande. Det är ditt och ingen annans beslut om du ska skjuta eller inte. Av detta följer att du aldrig får klandra en jaktkamrat för att han eller hon avstått från en skottchans.

Avstå från att skjuta. 
Du behöver inte alltid skjuta, även om djuret i fråga är tillåtet och skottläget är bra. Följ rekommendationer och anvisningar om att spara djur som har betydelse för viltvården och skjut definitivt inte moderdjur som har moderberoende ungar. Att alltid skjuta det minsta djuret först när det kommer fler djur kallas för “jägarmässig avskjutning”.

Tydligt säkerhetsbeteende. 
Uppträd med ett tydligt säkerhetsbeteende mot jaktkamrater och allmänheten så att ingen ska behöva känna oro.

Visa ödmjukhet. 

Respektera allmänhetens önskemål att utnyttja allemansrätten och att alla inte tycker om jakt. Men acceptera inte att någon aktivt förhindrar dig i din jaktutövning.

Behandla fällt vilt med aktning. 
Passa djuret snyggt och hygieniskt. Torka bort blod på päls och fjädrar. Vilt ska hängas eller läggas snyggt och prydligt. Fåglar hängs eller bärs i huvudet och mindre hårvilt bärs i bakbenen.

Jaga med måttfullhet. 
Beskatta viltstammarna med hänsyn till din jaktmarks avkastning och vad viltstammarna tål. Locka inte vilt från grannmarker henom omfattande gränsnära viltåkrar och/eller utfodringsanordningar.

Blanda aldrig alkohol och jakt.

Ökad biologisk mångfald.
Jakten är en viktig del i främjandet av biologisk mångfald. I nästan alla länder i världen använder till exempel lagstiftare jakt som ett medel för att trygga andra arters överlevnad, begränsa invasiva främmande arter men också för att skydda arter från utrotning. Detta är något som vi självklart förhåller oss till i all jakt som erbjuds.

PARTNERS SOM TAR DET VI TYCKER ÄR VIKTIGT PÅ LIKA STORT ALLVAR

Genom att endast arbeta med partners som är anslutna till nationella organisationer och sammarbeten säkerställer vi till stor del att våra jakter sköts som förväntat. Ett bra exempel är NAPHA i Namibia, Organisationens president är en nära samarbetspartner till oss och genom arbetet som NAPHA gör så säkerställs att vi inte under några omständigheter bidrar till jakt och förvaltning som strider med regionens riktlinjer. NAPHA likt många av sina motsvarande organisationer en extremt viktig del i allt från kontroll till rådgivning av hur viltförvaltning ska ske för att ge djuren de bästa förutsättningarna.

default

Alla Waidmanns resor klimatkompenseras.

Klimatkompensation är för oss en del av det vi är. Att bidra till minskade utsläpp är inte en fråga om rent samvete utan handla om devisen att ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Genom ett samarbete med Klimatexperterna på South Pole räknar vi på de faktiska utsläppen från våra resor varje år och investerar sedan i motsvarande mängd CO2 utsläpp genom certifierade project som minskar utsläppen på jorden.

Du kan läsa mer om hur vi konkret går till väga på vårt moderbolag INTOITs hemsida.